14 september 2011

Terminsplan

Här är planen för hösten. Planeringen kan komma att ändras för att ge mer utrymme för EdWise.
Observera att nästa IT-forum är vecka 39 (vecka 38 är det ansvarsgrupper).

Tillägg 111007:
Här är den uppdaterade terminsplanen. Eftersom sidnumren visade sig skilja sig åt mellan olika upplagor i "Ungas integritet på nätet står nu istället vilka kapitel man ska läsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar