28 september 2011

Datastuga

Om du som pedagog på Växthuset känner att du har behov av med handledning när det gäller IT och undervisning så är du välkommen att komma på datastuga på onsdagar 14.15-15.00 på Växthuset 4. Det kan vara att du behöver hjälp att lära dig ett program, hjälp med att spela in en instruktionsfilm eller något annat.  

Datastugan på V4 är ett pass för Växthusets 4:or och 5:or då de kan göra sina IT-läxor i skolan på skolans datorer. De kan även arbeta med länkarna på deras skolbloggar eller med andra skoluppgifter kopplat till IT.

Elisabet och/eller Anna-Lena finns som handledare på datastugan. En tanke är dock även att eleverna ska kunna hjälpa varandra och den tanken gäller även för er pedagoger som kommer. En elev kan hjälpa en annan elev, en elev kan hjälpa en pedagog och så vidare.

Ta med din egen dator som pedagog.

Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar